Meny Lukk

Henrik Asheim

Høyere utdanningsminister

I januar i år fikk vi nye tilskudd i regjeringen Solberg. FrP meldte seg ut. Erna måtte ut å finne kandidater til en del statsrådposter. Et av valgene falt på en ung og energisk herre med et vinnende smil som i tillegg er engasjert i ungdom og ungdommens framtid. Henrik Asheim takket ja til å bli statsråd. Jeg fikk en prat med ham.

Du har vært interessert i politikk fra barnealderen?

Ja, det har jeg.

Hva var ditt første engasjement?

Som 11-åring var jeg på JA-siden vedr. EU i 1994. Gikk i kjelleren da det ble nei. Kunne ha flagget på halv stang.

Hvor viktig er det å ha denne interessen som bagasje som høyere utdanningsminister?

11 års-fasen fulgte meg jo, men da jeg som 18 åring stemte, fikk jeg mer interesse. Var med i bl.a. elevorganisasjoner. Begynte å bli opptatt av utdannelse på den tiden.

Hvordan hadde du det selv på skolen?

Veldig fint på skolen. Fine lærere. Godt miljø.

Fikk du noen ideer på hvordan ting kunne vært annerledes?

Da kan jeg gå tilbake til videregående i 2002. Jeg syntes elevene burde få være med å påvirke mer. I dag ser vi at dette er viktig – både på videregående, universiteter og høyskoler. 

Byen Vår fokuserer i Kongsvingerguiden på Månedens Lærebedrifter. Vi vil få foreldre
til å rettlede barna sine til å gjøre riktige valg. Yrkesvalg må mer på banen. Hva synes du om dette?

Kjempeviktig. En rapport sier at vi kan mangle 100 000 fagarbeidere om 10 år. Nå er muligheten til å tenke framtida. Alle som velger yrkesfag, vil få jobb! Broren min er elektriker. Vi har dimmere i alle rom. Håndverkere og fagarbeidere er gull!

Vil du oppfordre virksomheter til å søke om å bli lærebedrift?

Absolutt. Det er fint for bedriften. Flinke fagfolk kan bidra. Dette er en fin mulighet for ungdommen.

Da vil du sikkert oppfordre ungdom til å vurdere yrkesfag som videreutdanning?

Helt klart.  Fagskolene er en høyere utdanning. Og man kan ta tilleggsutdanning senere. Med andre ord; en fin start det kan bygges videre på.

Du er involvert i Høgskolen Innlandet avd. Kongsvinger?

Det er jeg, vet du. Bachelor i bærekraftsøkonomi er nå en nyhet. Vet alt om dette.

Vil du komme og besøke oss og høre om både lærebedrifter og Høgskolen?

Ja, det vil jeg veldig gjerne. Vi finner et tidspunkt.