Meny Lukk

Elin Såheim Bjørkli

Høsten 2023 fikk Kongsvinger ny ordfører. Elin Såheim Bjørkli er en ekte nord-odøling, men har bodd mesteparten av livet i Kongsvinger. Hun har et stort
hjerte for byen og har mange og langsiktige planer for at byen skal bli enda mer attraktiv. Kongsvinger er regionens hovedstad, og det er her vi må begynne å tenke i de retninger som også gagner våre nabokommuner. Vår nye ordfører ser løsninger – ikke problemer. Jeg fikk en prat med henne. 

Du har lang erfaring fra lokalpolitikken. Kommer det godt med nå?

Ja, selvsagt gjør det det. Erfaring er alltid godt å ta med seg i alt.

Lærte du mye i opposisjon?

Lærer jo alltid noe. Å samarbeide på tvers av partier er viktig, og da lærer man mye både i opposisjon og posisjon.

Hva er ditt grunnprinsipp for å få til det du brenner for?

Aldri gi seg

Føler du at vi kommer i mål med hotell og kulturkvartal?

Ja, jeg føler at vi går riktig vei. Og jeg har trua etter at vi også nå må ta den ekstra runden med saksbehandling og reguleringsplan.

Tar du en tur til Knut Storberget for å overtale ham?

Han har jo vært her, og jeg benyttet anledningen til å understreke hva vi holder på med når det gjelder kulturkvartal og hotell.

Du har lang fartstid innen SSB. Hvilken erfaring føler du at du har tatt med deg?

Hadde det ikke vært for at jeg var tillitsvalgt i mange år i SSB, så hadde jeg kanskje ikke valgt politikken. Dette hang nøye sammen, og det er jeg glad for i dag.

Hva er din beste egenskap?

Jeg har et godt humør og bevarer roen når det er nødvendig.

Hvordan ser du på begrepet Kongsvingerregionen?

Som region er vi nødt til å stå samlet. Det er slik vi har fått til mye felles næringssatsing, høgskolesatsing og samarbeid vedr. kollektivtrafikk og samferdsel ellers. Og jeg er stolt over at Kongsvinger er regionens hovedstad. 

Du har sittet i ordførerstolen i noen måneder nå. Selger du Kongsvinger når du møter folk fra andre deler av landet?

Jeg passer alltid på å fortelle noe om byen, kommunen og regionen – om bl.a. virksomheter vi har. Har alltid en kunnskapsbank med meg i hodet som jeg bruker i enhver anledning. Mange fordeler med å bo på Kongsvinger. Gode barnehager og skoler. Mange tilbud til barn og unge, et rikt friluftsliv, et aktivt idrettsmiljø og et godt kulturliv.