Meny Lukk

Erna Solberg

Høsten 2013 fikk vi ny statsminister og en blå-blå regjering. Erna Solberg har vært en
ledende skikkelse innen norsk politikk i mange år. Nå leder hun landet vårt inn i et nytt og spennende 2014: Nytt År, Nye Muligheter og Ny Statsminister. Det blir spennende å følge med på hva «mor Erna» og regjeringen får gjennomført. Jeg fikk en prat med henne.

Du har en lang fartstid innen politikken. Hvor viktig er det å ha lang erfaring og bagasje for å nå målene man har som statsminister?

Det er mange tilfeldigheter som ligger til grunn for at jeg i det hele tatt begynte med politikk, og ikke minst at jeg har havnet der jeg er i dag. Men det er viktig å huske at det å drive med politikk, både på lokalt og nasjonalt plan, betyr mye hardt arbeid. Du får bred kunnskap om det norske samfunnet, og det er selvsagt en fordel når du skal bli statsminister. Det gjør det også enklere å håndtere de mange prosessene som foregår når en regjering skal fatte beslutninger.

Hva er ditt grunnprinsipp for å få til det du brenner for?

Tillit. Det å bygge tillit er et av de viktigste prosjektene til denne regjeringen. Tillit bygger vi når alle føler tilhørighet til samfunnet, når menneskene er viktigere enn systemene for oss politikere og når viktige beslutninger blir forankret i gode prosesser. Møter vi mennesker med tillit, får vi gjort så utrolig mye mer. Og så er det viktig for meg at jeg gjør hjemmeleksen min; at jeg kan sakene godt!

Hva har din politiske karriere betydd for deg?

For meg har politikk alltid vært noe jeg drev med fordi jeg syntes det var gøy, fordi samfunnsspørsmål opptok meg. I mange år tenkte jeg først og fremst på politikken som en fritidsaktivitet. Nå innser jeg jo at politikken på mange måter har formet både mitt og familiens liv. Det viktigste politikken gir meg, er muligheten til å gjøre en positiv forskjell i saker jeg synes er viktig, for eksempel utdanning og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Hva er din beste egenskap?

Jeg synes ofte det er komfortabelt å overlate slike vurderinger til andre. Men jeg prøver å være strukturert i måten jeg jobber på og jeg har ganske bred kunnskap. Privat prøver jeg å være flink til å holde kontakt med gamle venner. Det er ikke alltid like lett, men det er viktig å prøve.

Hvor viktig er det med kommunikasjon regjeringsmedlemmer imellom når de sammen skal forsøke å gjennomføre viktige saker?

Det er selvfølgelig veldig viktig. Vi er to partier som skal samarbeide i regjering, og da er det ekstra viktig at vi har tillit til hverandre og at vi kan diskutere saker på en god og konstruktiv måte.

Kongsvinger får 4-felts veg inn til byen i 2014. Kortere avstand til Oslo og Gardermoen. Hva bør politikere og næringsliv tenke på allerede nå for å være rustet til en «annerledes by»?

De må stille seg spørsmålet: Dette gir nye muligheter – hvordan vil vi at Kongsvinger skal bli?

Kan Kongsvinger være en attraktiv by for næringsliv utenfra? Nyetableringer?

Det kan det selvfølgelig. Men det handler om at dere klarer å utnytte de mulighetene som ligger der. Som statsminister er det vanskelig for meg å peke på akkurat hvilke muligheter det er.

Har du noen tilknytning til Kongsvinger?

Nei, jeg har ikke noen personlig tilknytning til Kongsvinger.

Når var du på Kongsvinger sist?

For noen år tilbake var jeg på Kongsvinger for å se på boligbyggelagets samarbeid med kommunen om smarthus. De var veldig tidlig ute med velferdsteknologi.

Hva vet du om byen?

Kongsvinger er en hyggelig by med et vakkert festningsanlegg. Historisk var dette en meget viktig festningsby mot Sverige for det dansk-norske kongeriket. Kommunen har mye skog og vann. Og så kjenner jeg jo ordfører Øystein Østgaard.

Har du noen idéer på hvordan Kongsvinger kan bli et satsningsområde for framtida?

Levende steder utvikler seg hele tiden, og det synes jeg dere skal utnytte. Tenk på hvilke idéer og muligheter som kan bidra til å løfte Kongsvinger inn i fremtiden. Det å tørre og satse er ofte viktig for å skape noe nytt. Jeg gleder meg til å se hva dere kan få til!