Meny Lukk

Lise Selnes

Lise er ei ekte Odalsjente. Selv om hun har værtordfører i Nord-Odal i 10 år, har hun også hatt hjerte for hele regionen. Hun kom også høyt opp på lista hos Arbeiderpartiet Innlandet. Hun har med sin energi og søkelys på nærmiljø og region, alltid hatt følere ute på hvordan man kan gjøre ting annerledes og tenke nytt. I 2021 var det stortingsvalg, og spenningen var stor når det skulle telles opp stemmer. Og plutselig var Lise inne på Stortinget som representant fra Hedmark. Nå får hun brukt sitt brennende engasjement helt inn mot de som bestemmer. Jeg fikk en prat med henne.

Har du pendlerbolig nå?

Ja, det har jeg.

Du har en lang fartstid innen poli-tikken. Hvor viktig er det å ha lang erfaring for å vinne gehør for saker man brenner for? 

Som nyvalgt stortingsrepresentant er det trygt å ha lang fartstid fra kommunestyret. Det gjør at du raskt forstår prosessene, og det er faktisk ikke veldig stor forskjell på et kommunebudsjett og et statsbud-sjett. Statsbudsjettet har selvsagt VELDIG større tall.

Hvordan forbereder du deg til innlegg fra Stortingets talerstol?

Spørs på saken. De sakspesifikke er jo greie å forholde seg til – særlig innen den komiteen jeg er i, nemlig utdanning -og forskningskomiteen. Her har jeg fått ansvar for høyere utdanning og forskning. Det er litt annerledes i posisjon enn i opposisjon. I sistnevnte kan man angripe litt mer, mens i posisjon må du forsvare det som er regjeringens politikk.

Hva er din beste egenskap?

Jeg setter meg raskt inn i ulike problem-stillinger, og jeg forstår menneskene jeg møter på min ferd.

Har du dialog med næringsminister Vestre der du har regionen og arbeidsplasser på blokka?

Vi representerer begge Arbeiderpartiet, og vi møtes både i stortingssalen og på gruppemøter. Han kjenner vår region godt og brenner like mye som jeg for at Kongsvingerregionen skal lykkes.

Er det noe du savner innen engasjement hos politikerne i Kongsvingerregionen?

Lokalpolitikerne i Kongsvingerregionen har blitt flinke til å se seg selv i en større sammenheng. Det gjør oss relevante og gjør regionen interessant for flere enn oss selv. I fellesskap kan vår region løfte næringsliv, samferdselsprosjekter og kompetansemuligheter.

Sigbjørn Johnsen sa en gang I Ramma at politikerne må tilby noe og ikke bare spørre om å få noe. Har du noen mening om hva de kan tilby?

Ja, nettopp det å sette Kongsvinger-regionen i en større sammenheng. Vi har et lavt utdanningsnivå i vår region og mange utenfor arbeidslivet- det er ikke bærekraftig. Klarer vi å løfte Høyskole-senteret og få på plass flere studieplasser, vil det bety noe for Kongsvinger som by, regionens kompetansenivå og at flere kan få mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Bra for oss, bra for Norge.

Hvis du skulle ha ledet et departe-ment – hvilket ville du ha følt som din «greie»?

Den store rammefordelingen foregår i Finansdepartementet. Det hadde vært spennende å bli finansminister. Er nok redd jeg sikter litt høyt, men som du spør får du svar.

Bør vår region bli med i det som kan bli det nye Akershus hvis Viken oppløses?

Nei, jeg ønsker ikke det. Jeg tror at Kongsvingerregionen får løst sine fylkes-kommunale oppgaver best i Innlandet. Debatten kommer nok likevel for fullt, og det er ingen tvil om at Kongsvinger-regionen er nært knyttet spesielt til kommunene på Romerike. Den tilknyt-ningen bør bli bedre, selv om vi hører til Innlandet. Her har fylkeskommunen vårt et ansvar sammen med kommunene. Om vi ikke lykkes med det, vil flere og flere ønske seg over til Akershus.